Доставката на локомотивите серия 51.000 за БДЖ започва през 1965 г. Строени са в унгарската фабрика "Ganz-Mavag" - Budapest и имат заводско означение DVM-2. Преди това (1962 г.) са доставяни за Металургичния комбинат "Кремиковци". През 1963 г. БДЖ вземат за пробна експлоатация една от тези машини (експлоатационен № DE 60-01), която впоследствие е закупена и получава номер 51-01.

През 1966 г. се получават първите 10 локомотива за БДЖ (номера 51-02 до 51-11), които веднага започват да заместват парните машини в маневрената работа в софийския ж. п. възел. Част от локомотивите поемат и влаковете София - Банкя, София - Лакатник и др. След първата доставка следват още три - всяка година до 1968 г., като едновременно с това продължават и доставките за промишлеността със серия DE.

След 1970 г. е решено и локомотивите за промишлеността да се означават със серия 51. На новопроизведените още в завода се поставят новите табели (от 108 до 136), а вече доставените се преномерират в България без определен ред с номера от 150 до 186 (№162 и №169 са изпуснати). Така в поредните номера на серията има празнини (от 73 до 107 и от 137 до 149).

След 1968 г. БДЖ получава 6 броя от доставените за промишлени предприятия (със серия DE) и са закупени още 2 машини. Общо доставените в България локомотиви серия 51 са 136 броя. От тях 75 са в БДЖ (4 в предприятия от системата на железниците). След приватизацията на тези предприятия тези машини са отчислени от парка на БДЖ.

В движение са няколко локомотива серия 51, които се използват за маневрена работа в района на ж. п. възел Русе.

Според Димитър Деянов, автор на книгата "Локомотивното стопанство на БДЖ 1947-1990" (София, 1993), локомотив серия 51 175 първо се е ползвал от завод "Бимас" - Русе, след това е бил зачислен на ТЕЦ - Варна, после на "ТТ Логистикс", от 2012 г.

Източници: Димитър Деянов "Локомотивното стопанство на БДЖ 1947-1990" (София, 1993);

Димитър Деянов, Стефан Деянов "Локомотивите на Българските държавни железници" (София, 2008).

Снимка: facebook