© bnt.bg, Google Play

Твърде честите случаи на закъсняла или погрешна помощ при изгаряния подтикват д-р Мартин Мартинов, който специализира пластично-възстановителна и естетична хирургия в Клиника по изгаряне и пластична хирургия на "Пирогов“, да създаде приложението. „Какво да правим при изгаряне?“ е изработено под ръководството на доц. д-р Мая Аргирова д.м., началник на Клиниката и национален консултант по изгаряния.

След инсталиране на приложението то предоставя полезна информация, която потребителите могат да приложат, без да е необходима интернет връзка. Предназначено е както за немедицински лица, така и за медици, които оказват първа помощ или транспортират пациент с изгаряне. Насоките са точно и ясно формулирани и илюстрирани.

Към момента приложението е без аналог в България. Налично е за смартфони с операционна система Android и може да бъде изтеглено напълно безплатно и без реклами. Предстои създаване на версия и за операционната система iOS.

Това не е първото приложение у нас, което помага на хора при кризисни и животоспасяващи ситуации. Приложението iHelp, чийто български директор е Христо Христов, предоставя на деца и възрастни хора полезна информация за оказване на първа помощ.

Източник: uspelite.bg