Проектът на споразумение дава възможност доставката на ваксините на Pfizer Inc./BioNTech, които бяха отложени от второто за третото тримесечие на 2022 г., да бъдат получени от държавите членки през месец септември 2022 г.

Основната причина за това второ префазиране е осигуряването на допълнително време, в рамките на което да бъде одобрена за прилагане вариантна ваксина срещу SARS- CoV-2 на фирмата и държавите членки да имат възможността да получат доставки от нея. По този начин страната ще осигури на българските граждани по-широка ваксинална защита срещу SARS-CoV-2 в началото на есенния сезон.