Месечните стипендии обхващат 700 ромски деца в IX и X клас с успех над 3.50. От държавния бюджет ще се осигуряват по 12 евро, или 40% от общата сума, а останалите 60% ще се дават от Ромския образователен фонд. Министър Кунева обяви, че за тази година от бюджета на министерството са отделени близо 21 млн. лв. за различни видове стипендии за учениците след VIII клас. Според министъра, сумата за ромски деца на практика е по-малка, отколкото се отпуска за стипендии за успех.

Изказванията на ръководството на Министерството на образованието и науката предизвикаха оправдано недоволство сред българското общество. Както за всички българи, така и за нас като народни избраници буди недоумение въпросът защо такива стипендии ще се отпускат само на ромски деца? Това е открита проява на дискриминация по етнически признак. Нима социалното положение на голяма част от децата от "неромски“ произход е много по-добро?

Какъв ще бъде стимулът за учениците, които постигат високи резултати, участват в олимпиади, в национални и международни състезания, след като "полуграмотността“ ще бъде толерирана от МОН? До момента стипендията за отличен успех е около 40 лв., а за ромски деца с успех 3.50 ще е 60 лв. Явно в МОН не са усвоили математическите неравенства, които се изучават в началния курс, щом 3.50>6.00? Да не говорим, че социалната стипендия и тази за деца с увреждания е почти три пъти по-ниска от "ромската“.

Перифразирайки твърдението на Кунева, че "Добър“ при ромите, не е същото като „Добър“ при другите деца, бихме попитали, дали предвид занижените критерии в училище, днешното 3.50, не отговаря на вчерашното "Слаб“? МОН стимулира финансово деца, повечето от които дори не могат да си напишат името. Явно такова е разбирането на г-жа Кунева за интеграцията чрез образование. Тя трябва да става "на две скорости“, т. е. по системата на „двойния стандарт“. Скоро МОН може да създаде специални изисквания и нови учебни планове само за тази група ученици.

Важен въпрос е и по какви критерии ще бъдат определени 700-те ученика, ползватели на "ромските“ стипендии. Ще бъдат ли използвани тези средства в името на децата? Съгласни сме с твърдението за сбъркания модел на интеграция. До момента държавата безцелно предоставя средства под формата на социални помощи, обезщетения, решения на ТЕЛК, а детските надбавки отиват да се използват за нуждите на родителите, а не на децата. Тази политика формира в ромската общност убеждението, че получаването на пари и трудът, нямат нищо общо помежду си. Предложената от Министерството стипендия само затвърждава този модел. Децата от малки ще усвоят горния принцип. Няма как да се съгласим, че стипендиите ще бъдат похарчени за книги, учебници, учебни пособия и ще бъдат от полза за децата. Далеч по-удачен щеше да е варианта при който, с тези пари се поемат конкретни услуги по обучението и социализацията на децата в училище, както и за придобиване на професия и професионална квалификация, което е истинската инвестиция в бъдещето и ще подобри възможностите им за намиране на бъдеща работа.

И не на последно място, сериозно подозрение в искреността на МОН буди въпросът защо това съобщение идва точно по време на предизборната кампания? Нима обявяването му след две седмици щеше да наруши сроковете на изпълнение на плановете на Министерството? Напротив, това е поредната заигравка с ромския вот по време на избори.

Ние от "Патриотичния фронт" никога не сме делили учениците по етнически признак. За нас всички деца са деца на България. Всички те трябва да са равнопоставени и критериите за стимулиране за постигнати резултати в училище, трябва да са еднакви за всички. Целта на всеки учител и училище трябва да е повишаване качеството на образованието, постигане на по-високи резултати от учениците и подготовка на квалифицирани кадри, които утре ще бъдат конкурентни на пазара на труда. Интеграцията в училище трябва да се извършва в условията на приобщаване към ценностите, традициите и достиженията на българската нация, при консолидиращата роля на българският език, както е записано в Закона за предучилищното и училищното образование.

Всичко друго е демагогия и популизъм, които превърнаха интеграцията в мръсна дума и доведоха страната ни до днешната ситуация на тежка демографска и социална криза, на неясни перспективи за бъдещето на българската нация и държава.