В парламентарен въпрос Красимир Богданов поставя остро проблемите:

"Уважаеми г-н Министър,

за пореден път се обръщам към вас с призив за спасяването на врачанската болница. Както цяла България вече знае, МБАЛ "Христо Ботев" е натрупала в годините сериозни задължения в резултат на управленски грешки и неправилни решения. Приветствам ви в желанието за оздравяване на лечебното заведение. Всъщност, всички препоръки вече бяха изпълнени, но става все по-очевидно, че със собствени средства областната болница няма как да излезе от създалата се ситуация. Като резултат, днес тежестта понасят лекарите, медицинските сестри и санитарите.

Заплащането на техния труд е несправедливо, неконкурентно на други близки болнични заведения. Това принуждава част от специалистите да потърсят реализация извън МБАЛ "Христо Ботев". Като краен резултат, страдат пациентите от област Враца, пък и от цяла Северозападна България.

За съжаление, почти нищо от поеманите при срещите ангажименти не се изпълнява: нито е започнал ремонтът на родилното отделение, нито е отворила инвазивната кардиология, нито са отпуснати средства за ремонт и апаратура на отделението по хемодиализа. През последния месец, на протест излязоха медицинските сестри, поставени в унизително финансово положение и лоши условия на труд. Сега им предлагат да подпишат колективен трудов договор при месечно възнаграждение 560 лв., колкото е минималната работна заплата.

Г-н Министър,

сам разбирате, че при тези рестриктивни мерки, при огромните задължения към кредиторите, врачанската областна болница не само няма как да излее от трагичното положение, но скоро ще остане и без персонал.”

Конкретният въпрос, който поставя Богданов, е: Какви мерки осъществява Министерството на здравеопазването за спасяването на МБАЛ "Христо Ботев" - Враца и смятате ли да предприемете действия за оказване на регламентирана държавна помощ на лечебното заведение?