© Община Козлодуй

При децата (13-14 г.) – Цветимир Иванов първо място (34 кг), Мартин Атанасов второ място (38 кг) Росен Плешоев първо място (54 кг), Мартин Цветков второ място (42 кг), Георги Младенов първо място (40 кг), Виктор Иванов второ място (34 кг), Светослав Георгиев първо място, (60 кг), Мирослав Георгиев второ място (70 кг), Денис Ганов второ място (64 кг).

При младежите (17-18 г.) – Владислав Абаров второ място (67 кг), Борислав Тодоров второ място (75 кг), Антонио Димитров второ място (57 кг).

При девойките (14-15 г.) – Людмила Иванова второ място (60 кг).