Консултациите са във връзка с назначаването на РИК - Враца за произвеждане на изборите за народни представители на 26 март 2017 г. Всяка от парламентарно представените партии и коалиции трябва да депозира писмени предложения за основни и резервни членове в състава на Районната избирателна комисия.

Срещата ще се проведе на 29 януари от 10:00 часа в Заседателната зала на VІ етаж в сградата на Областна администрация - Враца, бул. "Демокрация" №1.