Първите защитени територии в България са обявени през 30-те години на миналия век. Последното десетилетие (2010-2019) са обявени под 26 кв.км нови защитени територии, което е най-малката площ за девет десетилетия. От началото на годината Министерството на околната среда и водите (МОСВ) обяви за защитени само 2 пещери във Врачанско и поречието на река Негованка до Велико Търново.

Предложения се приемат до 31 август 2020 г. от граждани, граждански инициативи и неправителствени организации на електронен адрес: icfnature@gmail.com. Всеки кандидат, изпратил своето предложение, ще бъде поканен на обучение за зелено застъпничество, на което ще представи предложението си за обявяване на нова защитена територия и ще научи как да я защитава успешно.