Темата на конкурса е: "Изобщо човекът обича да си придава важност, да гледа господарски и завоевателно на света. Но понеже е трудно той да направи това със същества равни на него, затуй търси същества слаби и беззащитни." (Йордан Радичков)

В конкурса могат да участват ученици от VIII до XII клас от областите Монтана, Враца, Видин, Ловеч и Плевен.

Условия на конкурса за есе: обем до 2 страници, формат Times NewRoman 12.

Условия на конкурса за илюстрация: всеки участник има право да представи не повече от една рисунка – графика /черно-бяла или цветна/ с размер 35х50 см. Техника: молив, туш, тънкописец, акварел.

Всеки участник трябва да напише трите си имена, училище, клас, адрес, телефон за връзка.

Творбите ще бъдат оценявани от професионално жури.

Крайният срок за изпращане на творбите е 30.04.2019 г. на адрес: 3500 гр. Берковица, ул. „Д-р Иван Панов“ №2, Профилирана гимназия „Д-р Иван Панов“ или на e-mail: gipb@abv.bg

Награждаването ще се проведе в Профилирана гимназия „Д-р Иван Панов”, гр. Берковица на 11.05.2019 г. - Патронния празник на училището.

Всички наградени ще получат грамота, книги от Издателска група "Клет" - България и награди от Община Берковица.