Каменов информира хората от селото още, че тази година са предвидени и 14 000 лв. за подмяна на плочките на площада в центъра на населеното място. В рамките на срещата бяха засегнати теми, свързани с пътната инфраструктура, отдаване под наем на басейна, който се намира в селото, тъй като в момента обектът пустее и се руши. Хората посочиха още, че в населеното място няма изградена канализация, отпадните води отиват в реката, което е и предпоставка за екологични проблеми.

Жителите на Баница споделиха и необходимостта от поставянето на спирки в селото или ремонт на настоящите, които са в лошо състояние. Изграждането на детски площадки бе друга тема, която бе засегната на изнесената приемна на кмета Каменов. Поддържането на гробищния парк и пътя до него също бе разисквано на срещата.

Всички поставени теми бяха чути и от кмета на селото Любен Нинов, който се ангажира своевременно да уведомява общинската управа за належащите проблеми. „Трябва да се подобри комуникацията между кмета на селото и хората. Това е правилният начинът, заедно да стопанисвате селото.”, каза още Калин Каменов и допълни, че ще се търси решение за всеки от поставените въпроси.