© Община Враца

В рамките на работната среща се дискутираха възможностите за надграждане на фестивалите и фоклорните прояви.

Д-р Ирена Тодорова изрази увереност за изграждане на добри взаимоотношения, които ще са в основата при реализирането на бъдещи съвместни проекти в града.

Заместник-кметът Александър Владимиров запозна присъстващите с визията на местната администрация за популяризирането на архитектурните паметници, къщи-музей и средновековни кули в града.

На срещата присъства и експертът от Центъра, с ресор “Международна дейност” - Чаяна Истаткова.

Unesco Centre Sofia е един от седемте в света и обхваща дейността на 16 държави в Югоизточна Европа.