© Община Мездра

Нищо от това обаче не се случи. На февруарската сесия Събков не само не внесе такова предложение в Общинския съвет, но тихомълком работните заплати на кмета на общината и на селските кметове вече са повишени със задна дата.

Считано от 1 януари тази година, за придобит трудов стаж и професионален опит всеки от тях ще получава допълнително месечно възнаграждение в процент върху основната работна заплата, определена с индивидуалния трудов договор. Съгласно Колективния трудов договор на Община Мездра, това допълнително възнаграждение се определя на база 1% за всяка година трудов стаж и професионален опит в Общинската администрация.

Облагодетелствани от това увеличение са кметовете, които имат повече прослужено време в администрацията, за разлика от тези с по-малък стаж като общински чиновници.

© Община Мездра

Така от началото на тази година заплатата на кмета на община Мездра се вдига с повече от 500 лв. - от 2 200 лв. на 2 700 лв.

С около 250 лв. скача месечното трудовото възнаграждение на кмета на Моравица, между 190 и 170 лв. това на кметовете на Долна Кремена, Царевец, Горна Кремена и Боденец, между 130 и 120 лв. на Крета, Очиндол и Цаконица, около 100 лв. на Крапец, Лютиброд, Руска Бела, Старо село и Зли дол.

Най-ощетени са кметовете на Горна Бешовица и Лютидол - по 20 лв., на Лик - 24 лв., на Брусен - 27 лв., на Игнатица - 30 лв., на Дърманци - 42 лв., на Върбешница и Ребърково - по 49 лв., на Типченица - 56 лв., на Елисейна и Оселна - по 63 лв., на Кален и Ослен Криводол - по 66 лв.

Заплатата на кмета на най-голямото село в община Мездра - Зверино, се вдига с 84 лв.

© Община Мездра