Кметът Иван Аспарухов поясни кога и какво е договорено в самия проект:

"Проектът е от 2017-2018 година по пет инвестиционни проучвания за подмяна на водопровода, защото водният цикъл с пречиствателната станция и канала в Мездра е на 99% завършен. Тогава не се продължаваше подмяна на водопровода в тези водни цикли. С кандидатстването на ВиК след дългото им настояване, те станаха най-после оператори, за да могат ВиК дружествата да кандидатстват по програмите по околна среда, а не общините."

Той допълни, че преди още да стартира проекта, през септември 2019, само месец преди местните избори, е сключен договор от предишното ръководство за асфалтиране на улиците „Индустриална”, „Искър”, „Рила”, „Тракия” и „Пейо Яворов”, включени в проекта. Изразходени са 290 000 лева с директно възложена на поръчка, при условие, че предстои подмяна на водопроводната мрежа.

Аспарухов подчерта, че има улици с по 10 аварии на месец, като „Оборище” и „Добруджа”, които по неизвестни причини не са включени в проекта. Той обърна внимание и на това, че част от ул. „Христо Ботев” е асфалтирана по Програмата за развитие на селските райони, и сега предстои ново разкопаване за довършване подмяната на водопровода.

На конкретния въпрос на общинския съветник, относно действията от страна на общинска администрация за информиране на гражданите за периода на строително-монтажните работи, ще бъдат публикувани на официалната страница на Общината.

Относно сроковете за изпълнението на проекта, Иван Аспарухов поясни:

Компресирахме нещата и даже искахме и настояхме срокът на двата етапа да бъде до края на 2022 година, вместо 2027-2028. В момента изпълнителите и инвеститорите представиха документи и сме издали разрешение за втория етап. Така че, нашата идея е, и затова така ускорено се върви, до края на 2022 г. да се приключи основно с тези водопроводи".

До края на месец март 2022 г., съгласно одобрения инвестиционен проект и издаденото разрешение за строеж, ще бъде извършена подмяна на водопроводите на улиците „Александър Стамболийски“, „Янко Сакъзов“, „Патриарх Евтимий“, „Георги Кирков“,„Дружба“ и „Никола Вапцаров“.

Вторият въпрос на групата общински съветници бе чии ангажимент е възстановяването на засегнатите участъци, на който градоначалникът даде конкретен отговор:

"Ангажимент на фирмата изпълнител, с възложител ВиК - Враца, е да възстанови всички участъци, които са засегнати от преминаването на новите водопроводи. Това касае кръстовища, шахти за "къртиците" и всичко останало.

В края на заседанието Иван Аспарухов допълни, че във всички подменени участъци до сега няма нито една авария и напомни, че денонощно постъпват сигнали на дежурния телефон в Община Мездра и операторите уведомяват „В и К - Мездра“ за възникналия проблема.

"Ще направим всичко възможно да осигурим синхрон между изпълнители и инвеститор, за да осигурим водоподаването до абонатите и да възстановим инфраструктурата на града" - допълни градоначалникът.