Градоначалникът благодари на общинските съветници за идеята да повишат възнаграждението му, защото това предполага висока оценка за положените усилия и свършената работа през 2018 г.

Иво Цветков предложил плануваното увеличение в размер на 10% да бъде разпределено пропорционално към заплатите на кметовете на населените места от общината. Идеята обаче не се възприе от общинските съветници, които гласуваха против.

Източник: kmeta.bg