Всички ние, работещите в структурата на местното самоуправление, носим отговорността за решенията и действията си пред жителите на община Борован. Основното ни призвание е да работим за подобряването условията на живот в нашата община, да оправдаем очакванията на нейните жители за по-добър и по-достоен живот. Само обединени от общата кауза можем да превърнем община Борован в по-красиво, модерно и уютно място за живеене. На Вашия ден се обръщам с огромна благодарност и признателност за труда и професионализма Ви, с които работите за успешното местно самоуправление. Пожелавам на всички много успехи и воля за справяне с предизвикателствата на нашето време."

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

инж. Десислава Тодорова

Кмет на община Борован