С постановление на министерски съвет № 19/ 07.02.2014г. на Община Борован бяха отпуснати средства от централния бюджет на Република България на обща стойност 465 127 лева за изграждане на Културно информационен център в ромската махала на село Малорад. Дейностите по реализирането на така нареченият Първи етап включваха груб строеж, направа на покрив и външна изолация на сградата, изграждане на част от ВиК и електро инсталация и част от отоплителната и вентилационната система.

С друго постановление на министерски съвет № 192/ 29.07.2016г. бяха отпуснати средства от централния бюджет на Република България на стойност 350 000 лева, предназначени за доизграждане на Културно информационния център. При вторият етап се направи цялостен вътрешен ремонт и обзавеждане на центъра, който включва ремонт на вътрешните стени с гипс картон, поставяне на теракот и ламинт на подовете, ремонт на санитарните възли, доизграждане на ВиК, електро и отоплителна инсталация. Бяха оборудвани и обзаведени, четири офис стаи, огледален салон за танци, билярдна и тенис зала за игри, компютърна зала, бани и съблекални, както и кухненски блок и зала за провеждане на мероприятие.

При откриването инж. Десислава Тодорова обяви, че община Борован кандидатства със социален проект по Оперативна програма социално включване за социална интеграция, по който част от дейностите ще се реализират в Културно информационния център на село Малорад. Тя уточни, че процедурата е на етап оценяване на проектното предложение и в най- кратки срокове се очаква проекта да бъде одобрен.

Кметът Тодорова пожела на жителите на Малорад здраве, благополучие, много щастие и семейна топлина. Тя им заръча да ползват новата придобивка в добро здраве, да се радват на предоставената им възможност да общуват и провеждат различни мероприятия в нея и не на последно място да се грижат за Културния център като добри стопани.