Кметът на община Борован подчерта още веднъж, че имотът се намира извън урбанизираната зона на село Малорад и според кадастралния и регулационния план, одобрен със Заповед №492 от 1974 г. "Съгласно Закона за водите, териториите извън урбанизираната зона, са ангажимент на държавата, респективно на областния управител", се казва още в писмото, изпратено до областния управител на Враца днес.

"Община Борован се обръща към Вас с молба имотът в местността "Езерска падина", който е собственост на МОСВ и се намира извън урбанизираната територия на с. Малорад, да бъде почистен, за да може хората в селото да получават питейна вода. Очакваме от Вас да предприемете спешни и адекватни мерки в интерес на жителите на село Малорад", се казва още в писмото, изпратено от кмета на Борован инж. Десислава Тодорова. Тя уточни, че към настоящия момент за битовите нужда на населението се задоволяват от водоноска, осигурена от "ВиК - Враца".

Кметът на Борован подчерта, че тя не разполага с тежка техника и средства, с които да почисти проблемния държавен имот. Тодорова е получила уверение от областния управител на Враца Малина Николова, че утре ще дойде на място и ще провери кой е отговорен за почистването, както и че Областната администрация ще предприеме необходимите мерки за възстановяване водоснабдяването на жителите на село Малорад.