Кметът на Община Берковица, Димитранка Каменова е изпратила писмо до трите мобилни оператора с молба да бъде предоставено подробно описание на горепосочената услуга. Градоначалникът на Берковица пита, налична ли е на територията на общината и какви са инвестиционните намерения на операторите.