Обществото се обявява остро срещу нов бизнес – „професионална жена“. Клиенти обаче не липсват. Три от най-добрите „служителки“ на фирмата разказват своята гледна точка. Кои се превръщат в „Чудовища“ – тези, които продават или тези, които купуват любов?