Телефони и електронни адреси на дежурните прокурори в област Враца за подаване на сигнали за престъпления при произвеждане на балотажите в изборите за кметове в Република България:

Районна прокуратура - Враца:

Цветомила Събинска, районен прокурор - 092 62 45 53rp_vratsa@prb.bg

Камен Каменов, заместник-районен прокурор - 092 62 74 83rp_vratsa@prb.bg

Росен Колев, прокурор - 092 62 40 45rp_vratsa@prb.bg

Районна прокуратура - Бяла Слатина:

Методи Маринов, районен прокурор - 0915 8 3432, rp_bs@prb.bg

Юлия Кирова-Вельовска, прокурор - 0915 8 28 61, rp_bs@prb.bg

Николина Кисьова-Шабанска, прокурор - 0915 8 33 41, rp_bs@prb.bg

Районна прокуратура - Козлодуй:

Димитър Йорданов Николов, районен прокурор - 0973 8 11 10, rp_kozloduj@prb.bg

Районна прокуратура - Оряхово:

Емилиян Костов, прокурор, 09171 2020, ekostov_or@vr.prb.bg

Районна прокуратура - Мездра:

Тел. за връзка: 0910 921 67, rp_mezdra@prb.bg

Сигнали и жалби за нарушения се приемат също на място в Общинска избирателна комисия - Мездра, както и на следните телефони: 0884 278 495, 0884 295 537, тел./факс: 0910 925 23 и по електронна поща на адрес: oik0627@cik.bg

До 4 ноември 2019 г. (понеделник) в Министерството на вътрешните работи функционира денонощно открита линия - телефон 02/982 22 32 и имейл izbor@mvr.bg - за сигнали, свързани с нарушения на изборния процес при подготовката и произвеждането на балотажите в изборите за кметове в Република България.