Отпадъците ще се предават всеки делничен ден от 8:30 до 17:00 ч. в Общински детски комплекс /ОДК/ на адрес: гр. Вършец, ул. „Република“ № 108 /вход от улица „Харалампи Генчев“. За гражаните, които нямат възможност да предадат стари и непотребни електроуреди на посочения адрес, община Вършец организира безплатно извозване от домовете след предварително обаждане.

Кампанията е във връзка с реализиране на дейностите през 2022 г. по Програма за управление на отпадъците на Община Вършец за периода 2021-2028 г. Извозването на предаденото на община Вършец негодно за употреба електрическо и електронно оборудване ще се осъществи на 26 септември от организациите по оползотворяването им, съгласно договор за сътрудничество.

След приключване на кампанията Община Вършец ще обяви събраното количество излязло от употреба оборудване. Крайните резултати от дейността е намаляване на количеството депонирани отпадъци, пестене на суровини и ресурси за осигуряване на чиста околна среда.