Изложбата бе открита от главния експерт „Култура и художествена галерия“ в Община Мездра, Светла Дамяновска, която представи накратко историята на училището, изложените експонати и техните автори. Тя поздрави младите ваятели и им пожела бъдещи творчески постижения.

Всеки един от експонатите имаше своя индивидуалност, разкриваща творческия почерк и символните послания на своя автор, както и магнетичното излъчване на камъка, оживял и одухотворен от ръцете на твореца.

Впечатляващата „Кариатида” на Илия Евденков, изработена от двуцветен варовик, сякаш излъчваше достолепно спокойствие и мъдрост, „Очакване”-то на Мартин Иванов от своя страна внушаваше идеята за вечно възраждащия се живот, допълнена от скулптурата „Сърце”. Стилната "Ваза" на Алекс Ангелов пък създаваше усещането за пространство и извисеност.

Двата бюста – „Яворов” и „Автопортрет” на Константин Димитров бяха уловили и запечатали в камъка най-характерните душевни преживявания както напоета бунтар, така и на самия автор.

Бяха представени и три зооморфни скулптури, белязани с особената стилистика на символните послания.

„Охлюв” на наскоро отличения със званието на „24 часа” „Достоен българин”- Иван Симеонов, Не случайно в древните Египет и Вавилон охлювът се е приемал като символ на вечността.

Във връзка с това, Иван Симеонов сподели, че се чувства горд от себе си, защото тази награда е признание за направеното добро и вярва, че по този начин младите хора получават освен признание и стимул за своето бъдещо развитие.

„Кон” – на Филип Филипов, уловен сякаш в крачка и застинал сред вълните. Конят е символ на постоянство, сила, лоялност, власт и независимост, силен дух, бързина и успех, запечатани в движението на водата.

„Жаба” на Олга Аркиш, като популярен символ на плодовитостта и женствеността, на късмета и на живота.

Домакинът на изложбата, кметът на Мездра Генади Събков, също изрази удовлетворение от приетата покана и възможността да представят пред обществеността изкуството на младите хора.

Директорът на училището Яна Орлинова благодари на кмета Генади Събков за предоставената възможност да покажат творбите на своите ученици и да предизвика интереса към изкуството у младите хора и евентуално бъдещи ученици.