За изпълнение на ангажименти по сключени договори за заетост и/или обучение по програми и мерки по НПДЗ и схеми по ОПРЧР да се информират работодателите, че за периода на извънредно положение се препоръчва изпращане на документи по електронна поща, ползване на пощенски или куриерски услуги.

На телефоните ни: За ДБТ – Враца - 092 620 438, 092 627 134, 092 622 217, 092 660 835, може да задавате своите въпроси.