Преди подготвянето на искането, експертите от строителната дирекция извършиха оглед на пътния участък, като е изготвена и количествено-стойностна сметка. Искана сума в размер на 3 000 000 лв. ще бъде инвестирана за подмяна на отводнителни съоръжения, стабилизиране на банкетите и полагане на необходимите асфалтови пластове на 9-км трасе.

Реализирането на строително-ремонтните дейности по пътя Чирен-Девене са част отвтория етап на вече започната реконструкция на инфраструктурата в района. В края на 2019 година, с Постановление на Министерски съвет бяха осигурени 3 000 000 лв. за възстановяването на пътя до село Чирен.

Местната администрация има готовност да окаже необходимото съдействие на експертите от регионалното министерство по отношение на съществуващите инфраструктурни проблеми в този участък от пътя.