Културното събитие уважи заместник-кметът на Видин инж. Цветан Асенов, който поздрави организаторите и изрази задоволството си, че Регионалната библиотека, чийто патрон е Михалаки Георгиев, е домакин на тази интересна изложба.

В експозицията са изложени копия на кореспонденция, митнически и банкови документи, лекции по биология, пчеларство и ботаника, театрална програма на операта "Тахир беговица", създадена по едноименния разказ на писателя и др. Безценната сбирка разкрива много акценти от разностранната дейност на знаменития наш съгражданин.

Михалаки Георгиев е роден във Видин на 11 август 1854 г.. Образованието си получава в гр. Табор, Чехия. Работи като учител във Видин, Лом и София. Той е първият управител на видинската митница след Освобождението, първият директор и организатор на Пловдивския панаир (1892), написал е първия учебник по ботаника за средните класове в България (1881), един от първите радетели и организатори на земеделското образование в България, един от инициаторите за основаване на Дружеството на българските журналисти и негов председател, организатор на първата държавна лотария в България, редовен член на Българското книжовно дружество (днес БАН), издател и редактор. Немалка е заслугата му и за развитието на краткия разказ в българската литература. Езикът на творбите му е колоритен, изпъстрен с диалектизми, много пословици и поговорки.