Участващите в изложбата са на различна възраст и с разнообразни интереси. Най-младият гобленар е десетгодишната Божидара Илиева. От години интересът към гобленарството не е единствено женски приоритет. Участие в изложбата взе и Красимир Димитров. Така също със свои творби участва и младо момиче с увреждания – Тереза Стефанова.

Всички участващи гобленари бяха наградени с грамоти от Борис Николов – кмет на Община Белоградчик.

Изложбата на гоблени е едно от съпътстващите мероприятия по повод 45 годишнината от създаването на Младежки дом – Белоградчик. Още с откриването си „Цветно вълшебство” предизвика голям интерес сред жителите и гостите на града.