В края на миналата година Богданов сезира комитета на министрите на Съвета на Европа за нарушаване правата на българите в Република Сърбия, при избора на Съвет на националното малцинство. Комитетът извършва проверка по сигнала и към Сърбия са отправени редица въпроси за състоянието на правата на малцинствата.

Красимир Богданов, който е заместник-ръководител на българската делегация в ПАСЕ, става вторият представител на страната ни в една от най-важните комисии, след Джема Грозданова от ГЕРБ/ЕНП - ръководител на българската делегация и член на Бюрото на Съвета.