Справката може да се направи в сайта на Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" (ГРАО) на адресhttps://www.grao.bg/elections, както и със СМС на номер 18429 на цена 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS-а се изписва единствено ЕГН и системата връща съобщение с номера и адреса на избирателната секция.

Справка може да се направи и на телефон 0800 1 4726, който е безплатен за цялата страна.

Гражданите също така, могат да подадат електронно заявление за гласуване по настоящ адрес, ако населеното място на настоящия им адрес е различно от това на постоянния им адрес, чрез страницата https://regna.grao.bg.