„О, бедни мой писателю, как си ти, приятелю, // богатееш ли през краткия си земен път,// или достатъчно ти е перото, да се почесваш зад ухото?// Че сърбеж е тая проклетия// да оставиш мислите си на хартия.// Из минало се скиташ, настоящето разплиташ//погалил със перце доброто, боднал с трънче злото,// леко ти е на душата,// стъпваш поетично на земята“...

Ето така разбира мисията на твореца коравата балканджийка, преживяла доста години, видяла и добро, и зло, познала и приятелства, и предателсттва.

Иванка Гьонова е родена във високопланинското селце Очин дол, кацнало горе, навръх стария Балкан, където преди сто и повече лета е бродил и самият дядо Вазов, където днес се издига величествената статуя на неговия дядо Йоцо, поздравяващ Нова България.

Днес леля Иванка живее с многолюдната си челяд в Зверино и е член на Художествено-творческия клуб „Факел“, учреден тази година в едноименното Читалище. Неизчерпаем творчески ентусиазъм и вдъхновение носи в себе си тази невероятна жена, която само в рамките на една година вече издаде три стихосбирки.

По думите на рецензентите, нейните стихове са наситени с неподправена емоция, с житейска мъдрост и дълбок психологизъм, искреност и чистота и са насочени към изконните човешки ценности – семейството, приятелите, съседите, родният край и родина.

Екипът на Media News пожелава здраве и нови предизвикателства пред самородния талант на Иванка Гьонова!