На първо място посочи, че грубо изчислените финансови задължения на общината към този момент, поради краткото време, възлизат на над 5 милиона лв, и по- точно – 5 016 000 лв.

В това число, размерът на дълга на общината е 3 069 000 лв. Неразплатените разходи в общинската администрация възлизат на 503 000 лв.

Задълженията на ОП „Чистота” възлизат на 250 000 лв, от които 154 000 лв. са към Екопроект –Враца. „Фактически, - подчерта Аспарухов,- от началото на годината, до сега, не са плащани никакви разходи от Община Мездра на дружеството, което депонира отпадъците”.

По-нататък кметът се спря на поети от общината задължения, и то в навечерието на изборите, на обекти за капиталови вложения на улица „Христо Ботев” от моста на река Моравешка до бензиностанция Петрол, в размер на 290 000 лв. По време на кампанията е изпълнен без договор обект „Автогара”, който е извън проекта, на стойност 46 000 лв. Реконструкцията на пътя от входа на града, до моста на река Моравешка, също е възложен извън обхвата на проекта, т.е., извършен е без подписани договори, което означава, че не е имало обществена поръчка.

В същото това време е направен ремонт на салона в село Моравица, като сумата за ремонта надвишава значително това, което е подписал директорът на учебното заведение, без той да има право на това.

Градоначалникът се спря по-подробно на прословутото саниране на 56 жилищни сгради по Програмата за енергийна ефективност. Аспарухов обърна внимание, че в нито една община, работеща по тази програма, няма санирани частни къщи и кооперации, което е в пълен разрез с условията на проекта. Той изрази притеснение, че вече 8 месеца няма верифициран нито един обект.

Аспарухов допълни, че при изпълнението на този проект, не са използвани инструментите на Фонд ФЛАГ за междинно кредитиране, както и други финансови инструменти, а са използвани единствено средствата от собствени приходи. Поради това, към момента са замразени 525 000 лв. общински средства.

„При риска да не бъдат верифицирани тези обекти, това означава, че общината ще се лиши от 225 525 лв, но ако включим и разходите от Фонд ФЛАГ, които се дължат, разбира се, ще отидат на 857 000 лв.”- изрази притесненията си кметът.

Относно изпълнението на тези проекти, стана ясно, че за 20 жилищни сгради е отказано плащане в размер на 242 000 лв, и са наложени финансови корекции за 48 000 лв. За 13 жилищни сгради има отказ за 28 600 лв. и финансови корекции за 19 000лв.

Във връзка с това, Аспарухов обяви, че е пуснал писма до АДФИ и ще изисква специална проверка на всички обществени поръчки, процедурите за сключване на договорите цялостна проверка по дейността на общината за 4 години.

Сериозни опасения бяха изразени относно изграждането на Дневен център за деца и възрастни хора с увреждания. Проектът е по процедура "Активно включване” на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси” (ОПРЧР) 2014-2020 г и е на стойност 746 000 лв. Договорът е сключен през април, със срок на изпълнение 90 дни, и изтича на 13 декември. До сега са изразходвани обаче 260 000 лв., а ремонтът е почти на кота нула. Иван Аспарухов подчерта, че бъде направено всичко възможно този проект да бъде спасен и завършен, заради доброто име на общината.

В заключение подчерта, че почти всички санирани сгради са свързани с хора от общинската администрация.