На срещата поканени да присъстват кметове, кметски наместници и стопани, отглеждащи прасета тип "Заден двор". Гост лектор ще бъде доц. д-р Чавдар Филипов - преподавател в Лесотехнически университет.

Ще бъде представена информация за заболяването - източници и предаване на вируса, предприети мерки за ограничаване и ликвидиране на заболяването при домашните свине при първично огнище, при първично възникнал случай на болестта при дивите свине, при открит труп на дива свиня и извън инфектираните зони при дивите свине.

Целта на срещата е ясно и разбираемо да бъдат представени изискванията за биосигурност в животновъдните обекти за отглеждане на свине.

Участниците ще имат възможност да задават конкретни въпроси и да получат необходимите разяснения по начин, по който да могат да вземат решение за последващи действия, свързани с техните стопанства.