От Агенцията припомнят, че “Тъмна част на денонощието“ е периодът:

а) от 18,30 ч. до 06,30 ч. – за месеците ноември, декември и януари;

б) от 20,30 ч. до 06,00 ч. – за месеците февруари, март и април;

в) от 22,00 ч. до 05,00 ч. – за месеците май, юни и юли;

г) от 21,00 ч. до 06,00 ч. – за месеците август, септември и октомври.

Във връзка с настоящата усложнена епидемиологична обстановка, Ви призоваваме при извършване на любителки риболов през тъмната част на денонощието да проявявате обществена отговорност, и стриктно да се придържате към указанията на Националния оперативен щаб за ограничаване на разпространението на COVID-19 и въведените противоепидемични мерки със заповедите на министъра на здравеопазването. Припомням Ви, че за справяне с разпространението на вируса е ограничено струпване и движение на групи хора и спазване на дистанция от 2 метра между хората навън.


Източник: montana24.net