Началото на програмата бе дадено от изпълнителния директор на "Холсим България" АД Тодор Костов, който приветства своите колеги и подчерта, че основен приоритет на неговия екип е здравето и нормалните условия на труд на всеки един, който работи в завода.

Събитието продължи с отборни занятия, викторина и спортни игри, посветени на темата: "Минимални безопасни поведения", както и практическо занятие в индустриалната зона на завода.

Мероприятието е част от мобилизационна кампания, която се провежда във всички компании на Групата "ЛафаржХолсим" по света и има за цел да изостри вниманието на служителите и заинтересованите страни към здравето и безопасността на работното място и извън него.