© община Берковица

Заместник-кметът Радослав Найденов изказа специални благодарности на Албена Александрова, представител на дарителите, от името на кмета на Община Берковица.

"Оренда" е създадена като неправителствена организация с некомерсиална цел. Те са група съмишленици и приятели,които са се събрахме,за да вложат всичко,което е в техните възможности,за да направят живота на децата в България по-смислен и осъзнат,по-щастлив и ценен.Те искат да видят как хората в страната ни се усмихват по-често,помагат си,подкрепят се,уважават се и се грижат с радост за себе си и за родината ни. Искат децата ни да растат уверени, горди, свободни, радостни и любящи.

"Искаме да се обединим и всички заедно да се погрижим за България,в която живеем,работим,забавляваме се и творим. Искаме всеки сам да почувства нуждата от единство и да се ангажира с нейното реализиране. Искаме да се наричаме българи и това да ни носи сила и вяра в бъдещето!

Ние сме хора като всички Вас. Ние сме независими от политически,икономически и религиозни интереси. Вярваме в хората и тяхната ценност като човешки същества. Вярваме,че за да дадем пример на децата си,първо ние трябва да се променим и да поемем отговорност за делата си. Вярваме,че бъдещето на децата ни е наша отговорност. Вярваме,че всичко това е възможно и можем да го направим заедно!"