Досега са направени над 6 000 проверки на място по подадените заявления по схемите и мерките за директни плащания за Кампания 2020. От тях близо 1 500, обхващащи 32 29,66 ха, са извършените посещения на място на декларираните площи по схемите за обвързано подпомагане. Целта им е измерване на парцелите и констатиране наличието/отсъствието на заявените за подпомагане култури. Все още не е ясно дали са спазени минималните агротехнически мероприятия, които да гарантират повече добиви.

За първи посещения на място са избрани заявления със следните култури: домати - оранжерийно производство, пипер - оранжерийно производство, краставици - оранжерийно производство, домати на открито, пипер на открито, краставици на открито, корнишони на открито, лук, чесън, картофи.

По решение на ръководството на Министерство на земеделието и ДФЗ – РА за Кампания 2019 г. контролът на декларираните площи по схемите за обвързана подкрепа беше увеличен 10 пъти. Бяха извършени проверки на 50 % от заявените площи, при заложени 5% теренни проверки (според европейските регламенти).

В резултат на масираните проверки добросъвестните земеделски производители получиха по-високи ставки на подпомагане на хектар. Това стана възможно, тъй като съгласно правилата за прилагане на обвързаната подкрепа, общият наличен бюджет по отделните направления се разпределя на окончателно допустимите за подпомагане хектари или животни.

По схемите и мерките на Селскостопански пазарни механизми са извършени над 1 200 теренни проверки. Направените проверки в сектор „Вино“ наброяват 250. На 100% се инспектират всички проекти преди плащане по мярка "Преструктуриране и конверсия на лозя".По мярка "Кризисно съхранение на вино" пък се проверяват на 100% подадените проекти преди да бъдат одобрени. По подмерките на ПРСР 2014-2020 за последните месеци са направени близо 300 инспекции на място.