Предложението е направено от големите работодателски организации във връзка с изработването на единна входна точка за подаване на годишни финансови отчети, коментира пред „Монитор“ изпълнителният директор на Асоциацията на индустриалния капитал в България Добрин Иванов.

Възможността за олекотяване на данъчната кампания за фирмите се дава от счетоводната директива, но България не се е възползвала от нея. „Чрез единна входна точка, в която да се подадат на едно място тези отчети, а от там вече служебно да бъдат разпратени на трите необходими места, а именно НАП, НСИ и Търговския регистър, то няма да е необходимо да се подават два пъти, както е в случая“, коментира Иванов.

Искането всъщност е старо предложение на бизнеса още от 2015 г. И в тази връзка беше направена работна група в Държавна агенция „Електронно управление“, която излезе с концепция за създаването на единната входна точка. Проект по ОП „Добро управление“ беше финансиран, който да създаде приложно идеята.

Фирмата ще трябва еднократно да подаде годишни отчети за дейността си и информацията ще се използва от трите държавни институции във вида, в който е подадена. Така ще може да се правят справки и ще бъдат ограничени възможностите за грешки. Тук идва и затруднението, че ако останат сегашните срокове, както са в момента, бизнесът ще бъде принуден да изготви финансовите отчети до 31 март, да ги подаде, както и да свика общото събрание на съдружниците или на акционерите, които да ги приемат. Всичко това трябва да се случи до края на март, което е невъзможно, смята шефът на АИКБ.

Поради искането на бизнеса за удължаване на данъчната кампания от финансовото министерство и НАП са направили анализи какви биха били вредите и щетите за бюджета от едно такова удължаване и се оказало, че ако бъдат променени някои други разпоредби във връзка с авансовите вноски по корпоративния данък и други разчети, които биха гарантирали равномерното постъпление на данъци, основно корпоративният данък, те биха били съгласни с едно такова удължаване.

По-реалистично е срокът от 31 март, който е до момента, да бъде изместен и да бъде приравнен на срока за Търговския регистър който е 30 юни. Пред „Монитор“ от приходната агенция неофициално коментираха, че ако срокът бъде изместен, то вероятно подаването на финансовите отчети ще започне 1 март.

До момента също има възможност за коригиране на декларация до 30 септември, но ако срокът бъде удължен, то тази възможност ще отпадне. И така това, което ще бъде подадено, ще бъде окончателно. Обсъжда се промените да влязат в сила още догодина.