Това стана с приемането на обща резолюция за защита на отглеждането на добитък и стопанисването на едрите хищници в Европа. Резолюцията може да доведе до промяна в защитения статут на европейските едри хищници, заради изискване от страна на Европейския парламент да се приложи Алинея 16 от Директивата за хабитатите.

Според Директивата, видовете могат да се прехвърлят в различна алинея (отново със защитен статут), при положение че е налице съответният „технически и научен прогрес“.

Тъй като все още предстои работа в тази посока, новината по-скоро представлява само една от необходимите стъпки, за да се изпълнят желанията на заинтересованите страните в селскостопанските райони в Европа.

След като ръководството на Националното ловно-рибарско сдружение се обърна с апел към българските евродепутати, повечето от тях подкрепиха резолюцията.

Като част от обсъжданията европейските депутати също така препотвърдиха значимостта на лова като форма на стопанисване на дивата природа. Повечето от тях отхвърлиха призивите ловът да отпадне от списъка с форми на стопанисване в Директивата за хабитатите.

Ловците винаги са играли ключова роля в управлението на популациите от едри хищници.

През последните години се чуха много призиви за промяна на мястото на едрите хищници в различни списъци заради проблемите, които създават в редица страни-членки.

Вълците в частност бяха обект на много дискусии поради увеличението на броя и ареала им на разпространение в Европа.

Надеждите, свързани с общата резолюция, са насочени към реална промяна на европейско и национално равнище, като дивият свят, опазването на природата и поминъкът се посочват за основни положителни фактори.

Преди повече от половин век вълкът и кафявата мечка са често срещани видове в Европа и имат присъствие във всяка държава на континента. Тяхната численост започва да намалява с увеличаването на населението. На тях започва да се ловува активно и те са доведени до почти пълно изчезване

. В момента обаче, благодарение на различни проекти за опазването им, тяхната численост се е покачила изключително много. Броят на вълците в Европа се е увеличил с 1800 % и се изчислява на 17 хил. по данни на Доклада за възстановяване на дивия свят за 2022 г., изготвян от инициативата „Да върнем дивата природа в Европа“.

Броят на кафявите мечки се е увеличил с 44% от 1960 г. насам, по данни от същия доклад. В становището на „Да върнем дивата природа в Европа“ се казва, че за достигането на тази численост основните фактори са правните норми, възстановяването на хабитатите и разселването.

Източник: slrb.bg