Засадени са цветя, изградени са беседки и детски съоръжения за игри и спорт, зони за отдих. Извършени са дейности по почистване на замърсени терени, извозване на събраните отпадъци до регламентираните регионални депа, затревяване и залесяване на площи.

Целта на кампанията „За чиста околна среда 2016г.“ е повишаване на екологичната култура и навлизане на съвременните тенденции в сферата на опазване на околната среда в образователния и възпитателен процес на младите хора.С кампанията се насърчава и участието с доброволен труд на гражданите и младите хора в създаването на по-добра жизнена среда-съобщиха от РИОСВ-Враца.