Вчера екипът на Областния информационен център проведе среща в община Мездра. Там участниците в събитието се интересуваха за актуалните възможностите за кандидатстване до края на годината. В дискусия се коментираха мерките по Програма за развитие на селските райони за развитие на неземеделски дейности – занаяти и услуги, финансовите инструменти чрез ниско лихвени заеми от Фонда на фондовете, Европа за гражданите, Еразъм+ и Норвежки финансов механизъм, даващи възможности за стартиране на бизнес.

Провеждането на информационни събития е основна дейност на мрежата от информационни центрове в страната. Срещите са открити за посещения и гражданите имат възможността да научат повече за финансовите механизми и различни възможности за развитие чрез разработване на проекти с европейско финансиране в следващите събития:

Оряхово на 19 ноември от 11:00 часа в ресторант „Старата Къща“

Козлодуй на 19 ноември от 16:00 часа в заседателната зала на Община Козлодуй

Криводол 20 ноември от 11:00 часа в конферентна зала на НЧ „Н.Й. Вапцаров“

Борован на 21 ноември от 11:00 часа в зала на НЧ „Цани Иванов - 1907“

Мизия на 22 ноември от 11:00 часа в зала на НЧ „Просвета - 1925“