Помощта, отпускана по облекчените правила на ЕС, ще бъде изплащана като обезщетения за частично покриване на загубите на доходи и ще бъде равна на 75 на сто от социалноосигурителния доход на получателите. Целта на мярката е да се избегнат съкращения.

Комисията отбелязва, че обезщетенията трябва да бъдат осигурени до края на годината.

Мярката отговаря на правилата, защото обезщетенията няма да надвишават 80 на сто от месечната брутна заплата на работниците, се пояснява в съобщението.