Пред екипа на MediaNews, директорът на детската градина Диана Вутова коментира случая:

"За съжаление се случи неприятна ситуация в детската градина. Ще поискам писмено обяснение от двете жени, които работят в яслена група, как се е случило и кога са видели, че детето го няма и ще предприема мерките, които ми позволява длъжността, за да не се повтаря подобна ситуация." "Извинявам се още веднъж на родителите", допълни Вутова.

Съгласно изискванията на Районна служба по „Пожарна безопасност”, вратите в детските градини и учебните заведения не се заключват отвътре. Тази разпоредба е свързана със сигурността по време на евакуация при бедствия и аварии.

Това е първият подобен случай в детското заведение.