Село Долна Кремена е едно от селата в региона, известно с бунтовническия си дух. Долнокременчени се включват най-активно в националните борби. Доказателство затова е и фактът, че самият Левски е основал революционния комитет в селото.

Има сведения, че Васил Левски е идвал в селото два пъти през август и септември 1872 година. При своето идване, Апостолът избира за място на тайното събрание църквата „Свети Никола“. Храмът, изграден според историци около XII-XIII век, бил средище на българщината и християнските ценности, функционирал и като килийно училище във вековете на османското владичество.

В Долна Кремена Левски намерил много будни люде и съмишленици, които с готовност се включили в революционната дейност, и в 1872 г. пред олтара, над камата и пистолета и благословията на светеца, се учредява долнокременския революционен комитет.

Четири години по-късно, под ръководството на учредения от Апостола комитет, на 19 май 1876 г. долнокременчени въстават против турската власт. Много от тях след погрома на въстанието попадат във видинския затвор.

Планинското село Лик също пази спомена за Апостола. В историята на селото се знае, че през 1872 г. Васил Левски, заедно с Мито Анков от Враца, са идвали в Лик, представяйки се за купувачи на грозде и вино. Те отседнали в къщата на Нецо Гергов Бояджията и престояли в селото два дни, където основали революционния комитет.

„Тъкмо по време на гроздобера през м. септември 1872 г., пременени на гиздави коне пред хана на Цоло Пеловски, досущ в самия център на Лик, предрешени като търговци на грозде и вино, се отзовали двамата странни пътници. Апостолът, "обут в цървули, полунови кълцуни до колената с бела каба с черни гайтани и жълти телени копчета, потури самоченки с колчаци на колената", придружаван от новоизбрания председател на Врачанския революционен комитет Мито Анков” пише завеждащият отдел "Възраждане" в Регионалния исторически музей -Враца Красимир Григоров.

Къщата датира от XIX век и е добре запазена. Днес на нея е поставена паметна плоча, за да се знае и помни, че тук е отсядал Апостолът и е звучал гласът му, произнасяйки страшната клетва „Свобода или смърт”.