Д-р Илиана Михайлова (60 г.) е завършила медицина, лекар, специалист по вътрешни болести и обща медицина. Има следдипломна квалификация по "Здравен мениджмънт". Тя е дългогодишен управител на МБАЛ Мездра, включително от 2007 г. насам. Три мандата е била общински съветник в Общински съвет - Мездра. В момента е председател на Общинския съвет на БСП.

Д-р Ганчо Витанов (65 г.) също е завършил медицина, с придобита специалност лекар хирург. Има следдипломна квалификация "Обществено здраве и здравен мениджмънт". Работи в системата на здравеопазването от 1980 г. Заемал е различни длъжности, включително ръководни - специалист по организация и контрол на поликлиничната помощ и профилактичните дейности в бившия Кюстендилски окръг, асистент, старши асистент и ординатор-хирург в УСБАЛЕ "Акад. Иван Пенчев" - София, управител и лекар в извънболничната помощ в медицински център, управител на частна фирма за търговия и сервиз на медицинска апаратура и оборудване, управител на ДКЦ ХХХ в столичния ж. к. "Обеля 2". В момента е главен експерт "Медицински контрол на извънболнична медицинска помощ" в Националната здравноосигурителна каса.

Конкурсът за управител на "МБАЛ Мездра" ЕООД ще протече в три етапа: проверка за съответствие на представените документи с предварително обявените изисквания, представяне на Програма за развитието и дейността на лечебното заведение през следващите три години и събеседване с кандидатите.

Комисията за организиране и провеждане на конкурса, определена от Общински съвет, е с председател - Сашо Илиев, заместник-кмет на община Мездра; секретар - Цветомир Стоев, юрист и членове - д-р Орлин Димитров, директор на РЗИ - Враца, Гергана Петрова и д-р Ивайло Тодоров, общински съветници; резервен член е д-р Ирена Видинова - зам.-директор на РЗИ - Враца.