Колегата му по "специалност" А. В. М. също е от Горна Бешовица. И той се е признал за виновен, затова, че осъществил неправомерно въздействие върху уред за търговско измерване на електрическа енергия - /трифазен електромер/ с като е направил промяна на схемата на свързване и така създал условия за непълно отчитане на потребената електрическа енергия. Съдът му е определил наказание „пробация” за срок от осем месеца. Двамата вече слагат парафи върху специалните книжа в пробационната служба.