Държавата ще покрива разходи за наем на жилище, такса за детска градина и за интернет на безработни, които започнат работа на повече от 50 километра от дома си, информира Дарик радио. Това предвиждат промени в Закона за насърчаване на заетостта, одобрени от Националния съвет за насърчаване на заетостта.

Субсидията ще се отпуска за не повече от 12 месеца, при условие, че безработните са започнали постоянна работа в частния сектор. Размерът й ще се определя всяка година.

Целта на промените е насърчаване на безработните да търсят работа извън населеното място, в което живеят, и подкрепа на семействата от по-слабо развитите икономически райони, аргументират се от социалното министерство.

Мярката ще се прилага и за младежите от социалните домове, които са завършили образованието си.

Според данните на Агенцията по заетостта за месец май, трайно безработните у нас са близо 125 хиляди души. Най-много от тях живеят в областите Благоевград, Пловдив и Плевен.

С промените в закона се предлага още Комисиите по заетостта в отделните области да проучват потребностите от работна сила в региона два пъти годишно, за да се осигури ефективно насочване на финансовия ресурс за обучение и заетост.

Източник: DarikNews