Освен самите билки, гостите на щанда разпознаваха и аромати от различни лечебни растения. За по-малките посетители бяха организирани образователни ателиета, където малчуганите оцветяваха гипсови форми на растения и животни, правиха отпечатъци от листа на дървета, участваха в игра за живота на лешоядите и прилепите. Всички желаещи получиха и полезна туристическа информация.

Успешното участие на Дирекцията на Природен парк "Врачански Балкан" на Националния фолклорен събор "Леденика" се осъществи благодарение на доброволци и експерти от Община Враца.

Източник: vr-balkan.net