Доц. д-р Мария Спасова е първата и единствена българка, включена под номер 51 в периодичната система за млади химици. Тя получи признание и отличие от Международния съюз по чиста и приложна химия (IUPAC) в областта на химическите науки, като представлява химическия елемент антимон (Sb) и е включена под номер 51 в периодичната система за млади химици.