На двойките и младите хора, доброволците раздадоха брошури и информационни материали, презервативи и ключодържатели във формата на сърце. Инициативата цели да се повиши информираността на обществото и здравната култура по въпроси, свързани с предпазването от инфектиране с HIV.

Седмокласничката Ивайла Митова, от ОУ „Христо Ботев”, призова младите хора да водят безопасен полов живот.

„Нека се обичаме, но безопасно. Да пазим здравето си и да съхраним емоциите си, за да бъдат красиви дните ни, и слънцето винаги да грее в очите ни”, допълни момичето.