Припомняме, че всъщност процедурата специално за ЧЕЗ Електро започна още през 2014 година, по времето на правителството на Пламен Орешарски. Тогава основанието на КЕВР (бел. ред. - по това време още ДКЕВР) беше следното: "ЧЕЗ задържа плащания към НЕК, като поставя условия за удовлетворяване на направени разходи по такса "задължения към обществото" (бел. ред. - това са таксите за зелена и кафява енергия плюс т.нар. "невъзстановяеми разходи"), свързани с изкупуване на електрическа енергия по преференциални цени. По този начин "ЧЕЗ Електро България" АД нарушава задълженията на издадената му лицензия за обществено снабдяване с електрическа енергия".

Преди КЕВР да съобщи за откриването на процедура срещу ЧЕЗ Електро през 2014 година, през 2013 година, дни преди да падне първото му правителство след т.нар. "Февруарски протести", премиерът Бойко Борисов обяви, че започнала процедура за отнемане на лиценза на ЧЕЗ "Електро България" - заради 17 акта за нарушения от страна на компанията. Когато започна процедурата по отнемане на лиценза, главният прокурор Сотир Цацаров заяви, че той може да бъде взет заради нарушения при отчитането на тока. По това време обаче законът сочеше, че лиценз се взема заради опасност на сигурността на снабдяването с ел. енергия, системно нарушаване на лицензионните условия, неизпълняване на инструкциите на регулатора или предоставяне на невярна информация в заявлението за издаване на лицензията. В края на 2013 година тази процедура беше прекратена. Именно тези събития с лиценза беше посочено и обсъдено на заседание на парламентарната комисия по енергетика като една от причините, заради които ЧЕЗ иска да се изтегли от България. През 2014 година подобни процедури бяха започнати и срещу останалите ЕРП-та, но проверките на другите две ЕРП-та са приключили през миналата година.

Беше направено абсолютно манипулативно внушение от вестниците, че цената на тока ще поскъпне шоково заради искане на ЧЕЗ. Разглеждам тези внушения като форма на натиск върху КЕВР. Искам да отбележа, че единственият орган, който се произнася по цената на електроенергията на регулирания пазар, е КЕВР. Всякакви други коментари не могат да бъдат считани за достоверни. Това заяви Иван Иванов във връзка с брожението, което предизвика информацията, че ЧЕЗ желае над 50% увеличение на цената на тока. Председателят на КЕВР направи някои уточнения относно случилото се, което тръгна след Facebook пост на лидера на БСП Корнелия Нинова. Той посочи, че искането на ЧЕЗ е за цената на нощната тарифа, при това без в нея да бъде включена стойността на мрежовата част, която, ако бъде включена, процентно исканото увеличение е под 50 на сто. Не сме корпоративен орган и отчитаме само наистина необходимите разходи, които дружествата заявяват в своите заявления за цената на тока, подчерта Иван Иванов. Иванов уточни, че информацията, която е дал на лидера на БСП Корнелия Нинова по отношение на искането на ЧЕЗ е заради текстовете на чл. 80 от Конституцията и чл. 115 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, според който всяко длъжностно лице е длъжно да предостави сведения и документи на народен представител при поискане в 7-дневен срок.

Няма да има чувствително увеличение и това почива на две основи, стана ясно от думите на Иванов, който посъветва медиите да видят какво е било увеличението на цената на тока през миналата година – малко над 1% при искания за от 20 – 50% от ЕРП-тата. Първата основа, че и сега няма да има шоково увеличение на цената, по думите на председателя на КЕВР, е консервативната ни политика в последните две години, която е факт, заради желанието на комисията да има предвидим пазар. На второ място бил фактът, че през последните три години ЕРП-тата редовно искат подобни увеличения, като за миналата година исканията варирали от 20% до 50%. Българските граждани трябва да са спокойни, посочи Иванов и напомни, че по традиция в края на юни ще бъде взето окончателното решение за цената на тока. На изричен въпрос защо се стига до ситуации като тази с цените на ЧЕЗ, след като в чл. 36а от Закона за енергетиката изрично пише, че "енергийните предприятия, доставящи електрическа енергия и природен газ по регулирани цени, и операторите на преносни и разпределителни мрежи, в едномесечен срок преди подаване в комисията на заявлението за утвърждаване на нови цени или за изменение на действащи цени оповестяват в средствата за масова информация предложението си за утвърждаване на новите цени или за изменението на действащите цени" и кой контролира спазването на закона, Иванов отговори, че "ще постави на вниманието на КЕВР този въпрос".

Източник: actualno.com