Ремонтните дейности на "Радецки" включват подробен преглед на всички елементи и съоръжения по корпуса и корабните устройства, по корабните системи и механизми, разходи за провлачването на кораба до и от мястото на извършване на ремонта, разходи за експертиза от надзорните органи.

Предвижда се срокът за извършване на ремонта в корабостроителницата, съответното приемане от надзорните органи и издаването на ново разрешително, да отнеме над два месеца. Прегледът се извършва на всеки 5 години и е предпоставка за продължаване на срока на валидност на корабното свидетелство за извършване на плавания.

Очаква се до броени дни параходът да потегли към корабостроителницата.

Оригиналният австрийски параход „Радецки“ е построен през 1851 г. в Унгария. През 1966 г. е направено точно копие на легендарния кораб, използван от Христо Ботев. От 1982 г. плавателният съд е със статут на национален музей. Музеят "Параход "Радецки" е единственият пътуващ параход музей на Балканския полуостров.

През 2019-та година, до 30 септември включително, броят на посетителите на кораба музей е 10 527. През 2018 г. Община Козлодуй изпрати писмо до министъра на образованието с молба за популяризиране възможността за посещение на парахода от организирани ученически групи, което намери отклик сред учебните заведения в страната.